ตารางเรือ

ตารางเดินเรือ และราคาเรือไปหลีเป๊ะ

การเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะต้องเดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่ให้บริการเรือขนส่งผู้โดยสารไปยังเกาะหลีเป๊ะ Lipe Ferry เป็นบริษัทเดินเรือที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการเดินเรือด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการทั้งเรือสปีดโบ้ทขนาดใหญ่และเรือเฟอร์รี่ติดแอร์ เรือทั้งสองแบบมีความเร็วใกล้เคียงกัน

 เกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากฝั่ง 35 ไมล์ทะเล (65 กิโลเมตร) เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากท่าเรือปากบาราประมาณ 1.30 ชั่วโมง (แวะตะรุเตา-เกาะไข่ บวกเวลาอีกครึ่งชั่วโมง) ผู้โดยสารควรเดินทางถึงจุดจอดเรือก่อนเรือออก 30 นาที

ออกจาก
ปากบารา

เที่ยวไป

ราคา/ที่นั่ง
เวลา

เส้นทาง

สปีดโบ๊ท

11.30

ปากบารา - ตะรุเตา - เกาะไข่ - หลีเป๊ะ

400 บาท

เฟอร์รี่ 11.45

ปากบารา - หลีเป๊ะ

400 บาท

สปีดโบ๊ท

13.30

ปากบารา - หลีเป๊ะ

400 บาท

**อัตราค่าตั๋วเรือโดยสาร รวมค่าเรือหางยาวขึ้น-ลงเกาะหลีเป๊ะ**

ออกจากหลีเป๊ะ

เที่ยวกลับ

ราคา/ที่นั่ง
เวลา เส้นทาง

สปีดโบ้ท/เฟอร์รี่

09.30

หลีเป๊ะ - ปากบารา

400 บาท

สปีดโบ๊ท

11.30

หลีเป๊ะ - ปากบารา

400 บาท

ราคาตั๋วเด็ก อายุ 4-8 ขวบ ขาละ 350 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ

ประเภทเรือและเวลาเดินเรือ อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลมซึ่งไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตารางเดินเรือ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก