ตารางเครื่องบิน

ขาไป ให้บริการวันละ 2 เที่ยว 

09.30 น., 11.30 น. จากสนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา

ขึ้นรถ 09.30 น

         
โรงแรมในหาดใหญ่   ขึ้นรถ เวลา    08.00 น.

ภายในหาดใหญ่

 
ดอนเมือง DMK DD7102 ลงหาดใหญ่ เวลา    07.25 น.

Nok air

 
สุวรรณภูมิ BKK FD4300 ลงหาดใหญ่ เวลา    07.35 น.

Air asia

 
ดอนเมือง DMK FD3102 ลงหาดใหญ่ เวลา    07.50 น.

Air asia

 
ดอนเมือง DMK SL702 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.10 น.

Lion air

 
สุวรรณภูมิ BKK VZ320 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.25 น.

Thai vietjet

 
สุวรรณภูมิ BKK WE259 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.30 น.

Thai smile

 
ดอนเมือง DMK FD3116 ลงหาดใหญ่ เวลา    08.55 น.

Air asia

 

ขึ้นรถ 11.30 น.

 

     

 

ดอนเมือง DMK FD3106 ลงหาดใหญ่ เวลา    10.05 น.

Air asia

ขอนแก่น FD3501 ลงหาดใหญ่ เวลา    10.35 น.

Air asia

ดอนเมือง DMK DD7104 ลงหาดใหญ่ เวลา    10.45 น.

Nok air

เหมาแท็กซี่

         
สุวรรณภูมิ BKK FD4304 ลงหาดใหญ่ เวลา    11.40 น.

Air asia

 
สุวรรณภูมิ BKK WE269 ลงหาดใหญ่ เวลา    11.45 น.

Thai smile

 

หมายเหตุ: Flight ถัดจากนี้ไม่ทันขึ้นเรือ ต้องพักโรงแรมในหาดใหญ่ก่อน 1 คืน (บริการรถตู้ส่งโรงแรมท่านละ 200 บาท เหมาคัน 1,000 บาท)


ขากลับ ให้บริการวันละ 3 เที่ยว 

11.30 น., 13.30 น., 15.30 น. จากท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

ขึ้นรถ 11.30 น

         
ตัวเมืองหาดใหญ่   ส่งตัวเมือง เวลา    14.00 น.

ภายในหาดใหญ่

 
ดอนเมือง DMK DD7109 จากหาดใหญ่ เวลา    15.00 น.

Nok air

 
สุวรรณภูมิ BKK FD4309 จากหาดใหญ่ เวลา    15.50 น.

Air asia

 
ดอนเมือง DMK FD3109 จากหาดใหญ่ เวลา    16.05 น.

Air asia

 
ดอนเมือง DMK SL715 จากหาดใหญ่ เวลา    16.20 น.

Air asia

 

ขึ้นรถ 13.30 น

       
ตัวเมืองหาดใหญ่   ส่งตัวเมือง เวลา    16.00 น.

ภายในหาดใหญ่

สุวรรณภูมิ BKK FD4307 จากหาดใหญ่ เวลา    17.05 น.

Air asia

สุวรรณภูมิ BKK WE266 จากหาดใหญ่ เวลา    17.15 น.

Thai smile

สุวรรณภูมิ BKK VZ323 จากหาดใหญ่ เวลา    17.20 น.

Thai vietjet

เชียงใหม่ FD158 จากหาดใหญ่ เวลา    17.40 น.

Air asia

ดอนเมือง DMK FD3115 จากหาดใหญ่ เวลา    17.50 น.

Air asia 

สุวรรณภูมิ BKK VZ327 จากหาดใหญ่ เวลา    18.55 น.

Thai vietjet

ดอนเมือง DMK SL719 จากหาดใหญ่ เวลา    19.15 น.

Lion air

ดอนเมือง DMK FD3111 จากหาดใหญ่ เวลา    19.40 น.

Air asia

สุวรรณภูมิ BKK VZ329 จากหาดใหญ่ เวลา    20.55 น.

Thai vietjet

สุวรรณภูมิ BKK WE268 จากหาดใหญ่ เวลา    20.55 น.

Thai smile

ดอนเมือง DMK SL725 จากหาดใหญ่ เวลา    22.10 น.

Lion air

ดอนเมือง DMK FD3119 จากหาดใหญ่ เวลา    21.10 น.

Air asia

ดอนเมือง DMK FD4303 จากหาดใหญ่ เวลา    21.55 น.

Air asia

ดอนเมือง DMK FD3113 จากหาดใหญ่ เวลา    22.25 น.

Air asia

ดอนเมือง DMK DD7117 จากหาดใหญ่ เวลา    22.30 น.

Nok air


หมายเหตุ: ขากลับต้องเลือกจองไฟล์บินหลัง 15.00 น. เท่านั้น

พาเที่ยวตัวเมืองก่อนส่งสนามบินบวกเพิ่ม 700 บาท / รถ 1 คัน

 

เครื่องลงจังหวัดตรัง รถตู้ 13 ที่นั่ง ให้บริการรับส่งวันละ 1 เที่ยว (สนามบิน, ตัวเมือง)

ขาไป ตัวเมืองขึ้นรถ 08.30 น. สนามบินขึ้นรถ 09.40 น. 

ขากลับขึ้นรถ 11.30 น.