บริการรถตู้รับส่งสนามบินหาดใหญ่

การเดินทางมายังเกาะหลีเป๊ะโดยเครื่องบิน สนามบินที่สะดวกที่สุดคือสนามบินหาดใหญ่ เพื่อให้การเดินทางของท่านสะดวกอย่างต่อเนื่อง Lipe Ferry ให้บริการรถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่, โรงแรมในหาดใหญ่ ไปยังท่าเรือปากบารา

  • หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
  • ท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ให้บริการรถ 4 แบบ

  • รถตู้จอยกรุ๊ป 12 ที่นั่ง Normal 200 บาท/ที่นั่ง
  • รถตู้จอยกรุ๊ป 9 ที่นั่ง VIP 300 บาท/ที่นั่ง
  • รถแท็กซี่แบบเหมา 1,600 - 2,000 บาท/คัน
  • รถตู้แบบเหมา 2,000 - 2,200 บาท/คัน

ขาไปแบบจอยกรุ๊ป

ให้บริการวันละ 2 เที่ยว 

09.30 น., 11.30 น. จากสนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา

รถรับ 09.30 น

     
โรงแรม/ตัวเมือง รถรับ 08.00 น.

ภายในหาดใหญ่

ดอนเมือง

DD500 07.15 น Nok air
ดอนเมือง SL702 07.50 น.

Lion air

ดอนเมือง

FD3102 08.05 น Air asia
สุวรรณภูมิ WE259 08.05 น.

Thai smile

สุวรรณภูมิ VZ320 08.35 น.

Thai vietjet

ดอนเมือง

FD3116 08.45 น Air asia
รถรับ 11.30 น.

 

   
สุวรรณภูมิ

PG431

10.05 น Bangkok Air
ภูเก็ต PG298 10.45 น.

Bangkok Air

ดอนเมือง

DD502 11.05 น Nok air

 

ขากลับแบบจอยกรุ๊ป

ให้บริการวันละ 2 เที่ยว 

11.30 น., 13.30 น. จากท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่

รถรับ 11.30 น

       
ตัวเมืองหาดใหญ่ ถึงเวลา 14.00 น.

ภายในหาดใหญ่

 

สุวรรณภูมิ

WE264 14.40 น. Thai smile  

สุวรรณภูมิ

PG434 15.25 น Bangkok Air  

กัวลาลัมเปอร์

FD309 16.05 น Air asia  
         

รถรับ 13.30 น

     
ตัวเมืองหาดใหญ่ ถึงเวลา 16.00 น.

ภายในหาดใหญ่

ดอนเมือง

DD505

16.35 น Nok air

ดอนเมือง

SL715 16.45 น Lion air

เชียงใหม่

FD158 17.35 น. Air asia

ดอนเมือง

FD3115 17.50 น. Air asia

ดอนเมือง

FD3109 18.50 น Air asia
ดอนเมือง SL719

19.15 น

Lion air
สุวรรณภูมิ VZ237 19.30 น.

Thai vietjet

ดอนเมือง FD3111 20.05 น

Air asia

ดอนเมือง

DD507 20.10 น Lion air

สุวรรณภูมิ

WE268 20.45 น Thai smile

ดอนเมือง

SL721 20.55 น Lion air

ดอนเมือง

FD3119 21.10 น Air asia

ดอนเมือง

VZ239 21.50 น Thai vietjet
ดอนเมือง

SL725

22.50 น Lion air

ดอนเมือง

FD3113 23.05 น Air asia

พาเที่ยวตัวเมืองก่อนส่งสนามบินบวกเพิ่ม 700 บาท / รถ 1 คัน

 

** พนักงานขับรถจะโทรหาลูกค้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน **

 

 

เที่ยวไป 

ขึ้นรถตู้ ขึ้นเรือ
09.30 น. 

11.30 น. (สปีดโบ้ท)

11.40 น. (เฟอร์รี่)

11.30 น.

13.30 น. (สปีดโบ้ท)

เที่ยวกลับ

ขึ้นเรือ ขึ้นรถตู้

09.30 น.  (เฟอร์รี่)

11.30 น. 

11.30 น.  (สปีดโบ้ท)

13.30 น. 

 

บริการรถเหมา

Taxi (รถเก๋ง)

เที่ยวละ 1,600 บาท 3 ที่นั่ง

Taxi (ฟอจูนเนอร์)

เที่ยวละ 2,000 บาท 5 ที่นั่ง

รถตู้ 13 ที่นั่ง

เที่ยวละ 2,000 บาท 12 ที่นั่ง

รถตู้ VIP

เที่ยวละ 2,200 บาท 10 ที่นั่ง

จองรถเหมาเลือกเวลาขึ้นรถได้เอง แวะซื้อของ แวะรับประทานอาหารได้ 

ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตเวลาของรอบเรือและไฟล์บินที่ลูกค้าได้ทำการจองไว้