บริการทริปดำน้ำ

โปรแกรม A โซนใน

ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง

ราคาจอยทริป โปรแกรม A โซนใน

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท
 • เด็ก 5-9 ขวบ 400 บาท

หมายเหตุ ราคานี้รวม อุปกรณ์ ข้าวกล่อง น้ำดิ่ม ผลไม้ ประกันอุบัติเหตุ

ราคาเช่าเหมาลำ โปรแกรม A โซนใน

1-5 ท่าน                  1,500        บาท

6-10 ท่าน                2,000        บาท

หมายเหตุ

 • เป็นราคาเรือพร้อมเสื้อชูชีพ ไม่รวมค่าอาหารและอุปกรณ์
 • เด็ก 1-4 ขวบฟรี เด็ก 5-10 ขวบ 1 ท่านฟรี 2ท่านนับเป็น 1 ท่าน

เพิ่มเติม

 • ประกันอุบัติเหตุ 50 บาท/ท่าน (บังคับซื้อทุกคน)
 • หน้ากาก+น้ำดื่ม 50 บาท/ชุด ตีนกบ 50 บาท/ชุด
 • ข้าวกล่อง 100บาท/ชุด ผลไม้ (แตงโม+สัปปะรด) 

รายละเอียดโปรแกรม

09.00 น.                รวมตัวที่จุดเช็คอิน เพื่อเตรียมตัวออกทริป

09.30 น.                มุ่งหน้าสู่ร่องน้ำจาบัง ชมปะการังเจ็ดสีต่อด้วยเกาะหินงามและเกาะยาง

11.30 น.                พักรับประทานอาหารเที่ยง หาดทรายขาว เกาะราวีเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ละลึก

13.30 น.                ไปชม ความสวยงามของปะการังที่เกาะอาดัง

14.30 น.                เดินทางกลับถึงเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

โปรแกรม โซนใน + โซนนอก

โซนใน: ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม

โซนนอก: เกาะหินซ้อม เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะไผ่ อ่าวลิงเกาะดง

ราคาจอยทริป โปรแกรม B โซนนอก โซนใน

ผู้ใหญ่ท่านละ         700          บาท

เด็ก 5-9 ขวบ          600          บาท

หมายเหตุ ราคานี้รวม อุปกรณ์ ข้าวกล่อง น้ำดิ่ม ผลไม้ ประกันอุบัติเหตุ

ราคาเช่าเหมาลำ โปรแกรม B โซนนอก โซนใน

1-5 ท่าน                  2,300        บาท

6-10 ท่าน                2,800        บาท

หมายเหตุ

 • เป็นราคาเรือพร้อมเสื้อชูชีพ ไม่รวมค่าอาหารและอุปกรณ์
 • เด็ก 1-4 ขวบฟรี เด็ก 5-10 ขวบ 1 ท่านฟรี 2ท่านนับเป็น 1 ท่าน

เพิ่มเติม

 • ประกันอุบัติเหตุ 50 บาท/ท่าน (บังคับซื้อทุกคน)
 • หน้ากาก+น้ำดื่ม 50 บาท/ชุด ตีนกบ 50 บาท/ชุด
 • ข้าวกล่อง 100บาท/ชุด ผลไม้(แตงโม+สัปปะรด) 350บาท/ชุด

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอุทยานต่างๆ
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

รายละเอียดโปรแกรม

09.00 น.                รวมตัวที่จุดเช็คอิน เพื่อเตรียมตัวออกทริป

09.30 น.                มุ่งหน้าสู่เกาะหินซ้อน ต่อด้วยเกาะรอกลอยและเกาะไผ่

11.30 น.                พักรับประทานอาหารเที่ยง ณ อ่าวลิง เก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ละลึก

13.00 น.                ไปชม ความสวยงามของปะการังที่เกาะผึ้งต่อด้วยไฮไลน์ โซนใน เกาะหินงามและร่องน้ำจาบัง

16.00 น.                เดินทางกลับถึงเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย